Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
19.05.2021 20:20 - КАН,ХАН,КАНАС...ЦЕЗАР,ЦАР или ВАСИЛЕВС НА РОМЕИТЕ?
Автор: solinvictus Категория: История   
Прочетен: 2781 Коментари: 9 Гласове:
3


Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg Постингът е бил сред най-популярни в Blog.bg
    Здравейте,
В българската история особено важно значение имат надписите свързани с имената на Омуртаг и Маламир, преводите на които в най-общия случай се представят така:
- „Канасубиги Омуртаг/Маламир от бога владетел…” и т.н.
„Титлата” CANASVВHГY - KANAΣYBIΓI - KANAΣYBНΓН се среща в каменните надписи № 56 - 69 (номерацията е по В. Бешевлиев) и въпреки,че е засвидетелствана само за Омуртаг и Маламир (т.е. между 814-836 г), тя се прилага за всички, така наречени „български владетили”, тълкува се като Хан/Кан (велики,мъдър и т.н.) и се приема като пряко доказателство за тюркския или съответно за „иранския” произход на „(пра)българите”!
Всички изследователи на съответните надписи наблягат, изключително на словосъчетанието “CANASVВHГY" - KANA?YBI?I - “(канасувиги, канасювиги, канасубиги, канасюбиги), като търсят негови успоредици и тълкувания във всевъзможни езици, като считат,че това понятие изразява служебната титла на „българските владетили”.
Ние обаче имаме следните сериозни възражения против подобен прочит на надписите:
- 1.Присъствието в надписите на титлата ARCON / APXON/, която е административна титла и означава – управител (на провинция - от бога APXON) в рамките на РИ и именно тя определя служебното положение на цитираните в надписите Омуртаг и Маламир -/така както са известни от специализираната литература/.
- 2.Голямата част от тези надписи са зле запазени и обикновено се допълват по усмотрение на изследователя им, до фрази обслужващи определена цел.
Ето защо, тук изказваме следната теза, която ще защитаваме в настоящата тема:
Изразите „CAN / KAN”, от словосъчетанието “CANASVВHГY" - KANA?YBI?I и др., не означават Хан/Кан (съответно велики,мъдър и т.н.- както е прието да се тълкува), а са традиционни съкращения на понятията can(abas), kan(abis) и т.н./ използвани в надписите на латински и гръцки и са дериват на „Canabae”.

//същото се отнася и за словосъчетанието “CANASVВHГY" - KANA?YBI?I и т.н.//.
На следния адрес са дадени: - „Abbreviations in Latin Inscriptions Beginning with the Letter C”
http://www.case.edu/artsci/clsc/asgle/abbr...tin/norefc.html
CAN c(arissimo) an(norum), can(abas), can(didatus), Can(i), Can(inianis), Can(ius), Can(nanefatum), Can(nenefatium)
Ето защо, преди да пристъпим към същността на темата е необходимо да разгледаме накратко понятието „Canabae”, което е от списъка на римската административна система и е широко изследвано в световната специализирана литература.
Най-краткото определение на понятието „Canabae” можем да намерим от:
„Glossary of Roman Military Terms”
http://cueflash.com/decks/Roman_Military_Terms
Canabae (LA)
civilian settlement attached to military base.
Цвилно селище /колония/ аташирано към военна база.
Ако трябва да бъдем, малко по-точни, то за „Canabae” можем да кажем още следното:
Латински термин за самоуправляващи се общности и населени места от граждани, обикновенно с не-римски произход ( но ) в рамките на Римската империя. Често, но не винаги, съставени от племената по границите на Иперията, понякога създадени във военните зони в близост до крепост или укрепления.
Обобщавайки, развитието на селищата, например в Римска "Дакия", независимо от техния правен статус или имуществен характер, редица изследователи са установили,че те не са непременно свързани с тези от, късно-желязната епоха, а в много случаи са основани на необитавани места, според различни критерии за обитаване от различните общности.
С течение на времето, вследствие на подобряването на техния правен статут, част от тях се развиват като бъдещи градове. Тази категория обхваща селищата в непосредствена близост до спомагателни военни лагери или крепости и са наречени vici militares и съответно canabae.
На следната карта са дадени vici militares за AD 212.
image Reduced 84% image 600 x 371 (81.37 KB)

По този въпрос, предлагам едно интересно изследване на Liviu Petculescu, на което тук ще се спра съвсем накратко:
„The Roman Army as a Factor of Romanisation in the North-Eastern Part of Moesia Inferior”
Liviu Petculescu
http://www.pontos.dk/publications/books/bs..._Petculescu.pdf
Където обобщено се казва следното:
При Траян завършва реорганизацията на limes Moesiae Inferioris /"Добруджа"/, което в частност се изразява в разделянето и на три различни зони:
- по долината на р.Дунав,
- вътрешни и
- крайбрежни зони.
Всяка от тези зони представлява не само географска единица, но в същото време е развита в административно отношение и дори със собствени етнически характеристики.
………………………………………………………………………………..
Тъй като долината на р.Дунав е пограничен район на Империята, тя е била организирана и като военен район, където са разквартирувани военни единици в лагери, в близост до цивилни селища организирани в римски стил, известни както canabae или vici.
………………………………………………………………………………..
Произходът на войниците, които образуват тези военни части е твърде различен, но по време на тяхната служба, те са под силното влияние на римската цивилизация, във всички нейни аспекти, включително и на латинския език.
………………………………………………………………………………..
До Troesmis, в близост до базовия лагар на Legio V Macedonica са засвидетелствувани canabae legionis и други цвилни селища (vicus? Civitas?).Canabae (ISM V,154; 141) са под юрисдикцията на legatus legionis, но имат свой собствен консул, наречен curia (ISM V, 155) и магистрати: magistri (ISM V,154; 156) quinquennalis (ISM V,155; 158), aediles (ISM V, 156). Тук живеят veterani et cives Romani… По нататък изложението по темата ни, е в тясна връзка със статията „THE EMERGENCE OF VICI”, от където са илюстрациите.
http://www2.rgzm.de/Transformation/Romania...ciaViciEngl.htm
„THE EMERGENCE OF VICI”
The origins of the vicus type settlements:
Coriolan Opreanu, Mihaela Mihalachi
Illustrations and maps: Mihaela Mihalachi, Coriolan Opreanu
………………………………………………………………………………………………
За темата са особенно важни трите надписа които предлагам на вниманието ви.
1. Надпис който споменава L. Silius Maximus, ветеран от I Adiutrix като magistra (n)s primus в can(abis) (CIL III 1008=ILS 2476).
image Reduced 80% image 500 x 457 (68.83 KB)

2.Надпис, от който е видно,че имаме общност с правен статут като този на pagus, воден от двама magistri, един от които е magister primus /примус магистър/, асистиран от ordo canabensium (CIL III 1093 = ILS 7140), до голяма степен автономни./
image Reduced 80% image 500 x 364 (54.09 KB)


3.Друг надпис който предлагам на вниманието Ви е от Apulum и е посветен на:
M. Ulpius Apollinaris praef (ectus) cast(rorum) leg(Ionis) XIII Geminae
записан в наборните списъци и римските граждани c(ives) R(omani)
в състава на kan(abis) leg (Ionis) eiusd (em ) ex pec(unia)publ(ica). (IDR III / 5 438 = ILS 9106).

image Reduced 84% image 600 x 351 (60.36 KB)


Както е видно от трите надписа изразите „CAN / KAN” са традиционни съкращения срещани по паметници от римско време в Мизия и са свързани с понятията can(abas), kan(abis) и определено се отнасят за РИМСКИ ГРАЖДАНИ.
Във връзка със словосъчетанията : - CANASVВHГY - KANAΣYBIΓI – KANAΣYBНΓН и т.н., нека разгледаме накратко част от списъка на раннобългарските надписи по В. Бешевлиев.
/и неговото частично хипотетично възстановяване, също по Бешевлиев (със сини букви)/.
„СПИСЪК НА РАННОБЪЛГАРСКИТЕ НАДПИСИ ПО ВЕСЕЛИН БЕШЕВЛИЕВ:”
http://protobulgarians.com
Надпис 6
„KANASUBHGH
OMOURTAG O EK QEOUAR
Надпис 13
(kana subigi Malamir)
Надпис 56
+ Ka(n)a subi-
gh Wmo-
rtag i-
Надпис 57
Kana subigi
Wmortag
Надпис 58
Kana subhgh
Malamhr
Надпис 59
+ Kana subhgh Wmourtag
Надпис 60
+ Kana subhgh
Надпис 61
Kana subigi Wmurtag
Надпис 62
+ Ka[na subhgh Wm]ourt[ag
o HD--------BOU---
Надпис 63
[Kana subhgh Wmourtag]
Надпис 64
Kana [s]ubigi Omourtag
Надпис 65
Kan]a subig[i O]mourtag
Надпис 66
Kana subigi Wm-
Ourtag
Надпис 69
Kane su-
bugh
Mala-
Mhr
Надпис 86
Медальон на Кан субиги Омортаг
CANE SUBHGI WMORTAG
От така посочените надписи е видно,че допълването им до фрази по усмотрение на изследователя им, цели да ни се внуши идеята,че те неизменно гласят: - Кан субиги Омортаг/Маламир.
Изводи:
- Както вече отбелязахме в първата част на постинга, изразите „CAN / KAN”, са традиционни съкращения /на понятията can(abas), kan(abis) и т.н./ използвани в надписите които посочихме и в предвид на съдържанието на тези надписи, изразите „CAN / KAN”, не могат да означават ХАН или КАН.
- Надписите посочени по Бешевлиев са от същия ареал и в тях не се говори за „български владетели”, но в тях присъства титлата ARCON / APXON/, която е административна титла в рамките на РИ, което по същество означава, че те /надписите/ описват събития от обществено-политическия живот на Империята. В този смисъл титлата ARCON / APXON/, определя служебното положение на цитираните в надписите Омуртаг и Маламир.
- В предвид на казаното до тук, правилното разчитане на цялото словосъчетание ще е по-скоро въпрос на "въображение", отколкото резултат на цялостно научно изследване - ако не се положат усилия за разчитането на съкращенията използвани в надписите като цяло и сравнени с подобни от наследството на РИ.
- Ако все пак се опитаме, на този етап да предложим смислен превод на посочените словосъчетания, според мен определящо значение за тази цел трябва да има израза…„от бога APXON” – „Управител на провинция”, в този смисъл изразите CANASVВHГY - KANAΣYBIΓI – KANAΣYBНΓН, могат да се тълкуват в най-общия случай като - „magistras primus in Canabis”.

Във връзка с втората част от израза CANASVВHГY – SVВHГY .
В надписа на Крум от с. Маломирово (Хамбарлий), Хасковско израза е без „S” и е използван към титлата АРХОN, като целия израз гласи АРХОN YBHNГН .
Надписа може да се види от тук:
http://www.kroraina.com/knigi/sv/sv_3_3.htm
на 150 стр. но не се чете добре.
По добрия вариант е от :
http://www.protobulgarians.com/Statii%20za...umen%202010.htm
„ВЪРХУ ЗНАЧЕНИЕТО НА ВЛАДЕТЕЛСКИТЕ ТИТЛИ KANAΣYBIΓI И CANISAUCI ПРИ ПРАБЪЛГАРИ И АВАРИ”
Иван Танев Иванов
/Статията е изнесена на Втората национална конференция по археология, история и културен туризъм „Пътуване към България”, Шумен, 14-16 май 2010./
Обр. 1. Летописен надпис на Крум с титлата АРХОN YBHNГН върху антична ара от с. Маломирово (Хамбарлий), Хасковско.

image Reduced 90% image 932 x 573 (318.43 KB)

Fig. 1. Chronicle inscription of the Proto-Bulgarian ruler Krum on an antique ara from the village of Malomirovo (Hambarliy), the Haskovo district, with the title АРХОN YBHNГН.

„Крум, архон увиги излезе с войската си срещу Адрианопол и брат му не го забрави, но излезе и той. И бог му (т. е. на Крум) даде да опустоши следните места и крепости: Сердика, Дебелт, Констанция, Версиникия, Адрианопол. Тези мощни крепости той превзе. А на останалите крепости бог даде страх и те (гърците) ги напуснаха и избягаха в долната земя (т. е. дн. Източна - Турска Тракия). Той (Крум) не забрави тази земя (Източна Тракия), откъдето беше излязъл с цялата си войска и беше изгорил нашите земи сам старикът император, плешивият, и завзел беше всичко и беше забравил клетвите. И излезе срещу него архонтът Крум, за да воюва . . . . . . . . . . . и отиде, за да . . . опустоших . . .”
Привържениците на „княз-ката” връзка обикновено посочват този надпис , като доказателство, че „S” трябва да се прибави към CANA /от надписите за Омуртаг и Маламир/ и така да се получи CANAS – Княз.В случая, според мен израза YBHNГН е репит на Ubique , което на латински означава – навсякъде /на всички/ !!!
С други думи израза АРХОN YBHNГН би трябвало да гласи: - Архонт на всички/на всякъде/ !!!
Особенно интересна е една монета, на която е изобразен храма на Янус , и по-специално следният надпис :
PACE P R VBIQ PARTA IANVM CLVSIT
http://www.parthia.com/coins/rom_cng_714048.jpg
image

………………………………………………………………………
http://www.parthia.com/rome_nero_janus.htm
Nero"s Temple of Janus Coins
На посочения адрес е даден английския превод, като за нас особен интерес представлява съкращението VBIQ (short for VBIQUE) = everywhere - adv (на) всякъде.
Също:
http://www.dig4coins.com/articles/ancient-...an-emperor-nero
http://www.forumancientcoins.com/numiswiki/view.asp?key=VBIQ
http://www.forumancientcoins.com/numiswiki...IQVE%20VICTORES
VNBIQVE VICTORES - legend which translates "Victorious everywhere."
VNBIQVE VICTORES - "Победоносен навсякъде."
Този термин VBIQ ( VBIQUE), се изписва с гръцки букви като : - YBIΓ-I !!!
03/04/2011, 18:38
С други думи израза АРХОN YBHNГН , като имаме предвид казаното до тук по тeмата, би трябвало да гласи: - Архонт на всички/на всякъде/ !!!
Както виждаме надписа : - PACE P R VBIQ PARTA IANVM CLVSIT: -

Потвърждава този извод,и следователно надписа …” „Канасубиги / KANAΣYBIΓI/ Омуртаг/Маламир от бога владетел…” и т.н.- придобива, „човешки” вид и удостоверява,че Муртаг който е УПРАВИТЕЛ на всички селища в граничната зона /назначен от Императора/ е направил/извършил … и т.н.…."различни дeла".
Поздрави,
ЩурманГласувай:
3Следващ постинг
Предишен постинг

1. germantiger - помним
19.05.2021 20:36
ооо египет, египет

жив си, честито
цитирай
2. dobrodan - Изглежда Ви е по-лесно да пишете, отколкото да четете :)......
19.05.2021 23:17
Архонт - аргън - този, който стои най далеч. Обикновено най-издигнатите са най-далеч в редицата :).
Василевс - базилеус - баш-иле-ус. Глава на народа.
Кан и хан са фонетични варианти на една и съща дума - шумерската "кръв"......
Хакан, каган - най-високостоящ сред кановете/хановете.
Цезар. Правилното е кесар, caesar. Човекът, мъжът, който държи парите, казано по днешному. Има аналог чак в Китай :) - джайсан, ако правилно си спомням.
Canabae - буквално ханство, да прощавате...... Господарят (бай) - кан....
И така.
Предполагам, че няма да Ви е приятно да прочетете този коментар. Все пак, ако решите да го изтриете, копирайте си го някъде.
Лека нощ. Пропуснах за царя... Kzar. Казьi-ар, мъжът, имащ правото да съди.
цитирай
3. solinvictus - VNBIQVE VICTORES - "Побед...
20.05.2021 01:21
VNBIQVE VICTORES - "Победоносен навсякъде."
Този термин VBIQ ( VBIQUE), се изписва с гръцки букви като : - YBIΓ-I !!!
цитирай
4. leonleonovpom2 - Монетата, която даваш е сестерц...
20.05.2021 07:34
Монетата, която даваш е сестерция-централно римска, сечена с позволение на сената
На Нерон е, от ранен период на империята Обръщам внимание на това, защото има и провинциални монети, сечени, пак с централно разрешение, но в провицията Там обикновено надписите са на гръцки Не съм срещал, поне в нашия район подобни надписи
Правилата, до края на трети век, когато това монетосечене е преустановено ,там са ясни
На лицевата страна-императорът с придружаващ надпис ,какъв е, на опаката, името на града , какъв е и евентуално, ако е медальон, наподобяващ сестерцията, някакви други придружаващи надписи
Бих приел написаното от тебе, като едно от възможните тълкувания Но не единствено и отхвърлящо другите Защото ,разликата между Нерон и Аспарух в години е повече от 600!
цитирай
5. solinvictus - Надписа не е на греце, интерес пр...
20.05.2021 18:20
Надписа не е на греце,интерес представлява преводът на надписа на гръцки ,разбира се в граматиката преди Фотий.
Много села в Каталуния започват с Кан...примерно: CAN SERRÁ,CAN TORTUGUER
цитирай
6. solinvictus - Материалът, дава представа за н...
20.05.2021 18:23
Материалът,дава представа за надписи и значения на КАН и това е в РИ в която балканското население е в основата и
цитирай
7. shtaparov - Нека не забравяме, че в Памир има ...
21.05.2021 03:22
Нека не забравяме,че в Памир има титла КАНЯШ ЯВУГА - пълен аналог на нашето КАНАС (КЪНЯЗ) ЮВИГИ
цитирай
8. solinvictus - Нека не забравяме, че в Памир има ...
21.05.2021 07:36
shtaparov написа:
Нека не забравяме,че в Памир има титла КАНЯШ ЯВУГА - пълен аналог на нашето КАНАС (КЪНЯЗ) ЮВИГИ

Канас ювиги е тъп превод на бешевлиев ,замяната на Y с Ю е като да сложиш на пасти сол и черен пипер. Това какво имат в памирските пущинаци едва ли е интересно за българският етнос. Канас означава слънце ,огън по персийските ширини.
цитирай
9. leonleonovpom2 - Пиша със закъснение, но, все пак ...
05.09 20:00
Пиша със закъснение, но , все пак темата е отворена!
Моето убеждение, окончателно е чу надписът е на Български език, написан на гръцки, тогавашния водещ език!
Да, състои се от три думи:
Канас у биги, на старобългарски
Княз от бога означават
Биг е съхранен в украинския и означава Бог!
В родителен падеж и всичко си отива на мястото!
цитирай
Вашето мнение
За да оставите коментар, моля влезте с вашето потребителско име и парола.
Търсене

За този блог
Автор: solinvictus
Категория: История
Прочетен: 1465659
Постинги: 259
Коментари: 5363
Гласове: 5370